Autor: Magdalena

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych: zadanie 1 – o mocy 50kWp dla Oczyszczalni Ścieków w Suszcu, zadanie 2 – o mocy 10kWp dla Oczyszczalni Ścieków w Kobielicach”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych: zadanie 1 – o mocy 50kWp dla Oczyszczalni Ścieków w Suszcu, zadanie 2 – o mocy 10kWp dla Oczyszczalni Ścieków w Kobielicach”

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 9 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MIEJSCE OŚ SUSZEC
ZAŁĄCZNIK NR 2 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
ZAŁĄCZNIK NR 3 – MIEJSCE OŚ KOBIELICE

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

UWAGA

UWAGA

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu
informuje, iż dnia 08.012.2022 r. tj. czwartek nastąpi przerwa w dostawie wody
od godz. 7:00 do 14:00 w sołectwie Rudziczka
– ul. Napieralskiego nr 65,
– ul. Spółdzielcza
 w związku z przebudową sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA

UWAGA

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu
informuje, iż dnia 10.11.2022 r. tj. czwartek nastąpi przerwa w dostawie wody
od godz. 7:00 do 14:00 w sołectwie Suszec
– ul. Piaskowa od nr 9 do 33,35,35A,44
 w związku z przebudową sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu” zgodnie z załącznikami:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 1

MAPA – Załącznik nr 2 

UMOWA

DRUK OFERTY

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE_2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

ZAŁĄCZNIK NR 7 – wykaz punktów poboru energii

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

UWAGA!

Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji on-line. Poniżej zamieszczamy link do strony, na której w dniu otwarcia tj. 04.10.2022 r.  ofert  zostanie zamieszczona transmisja on-line.

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured

(Prosimy o skopiowanie powyższego linku w miejsce paska adresu www na stronie przeglądarki).

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PGK SP. Z O.O. ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH (…)

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup dwóch energooszczędnych silników elektrycznych służących do napędu dmuchaw SPOMAX DR 125 T nr 404 i nr 384 zabudowanych na stacji dmuchaw na OŚ Suszec”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  4  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Zakup dwóch energooszczędnych silników elektrycznych służących do napędu dmuchaw SPOMAX DR 125 T nr 404 i nr 384 zabudowanych na stacji dmuchaw na OŚ Suszec” zgodnie z załącznikami:

OGŁOSZENIE

DRUK OFERTY

UMOWA