PRZETARGI

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT ,,Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni pompowni”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość ...
Czytaj Dalej

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie § 6 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu ...
Czytaj Dalej

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość ...
Czytaj Dalej

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Sprzedaż ruchomości ZAMIATARKA DROGOWA SAMOBIEŻNA PIETSCH K1500

OGŁOSZENIE – Sprzedaż Ruchomości zamiatarka drogowa samobieżna PIETSCH K1500 ...
Czytaj Dalej