KONTAKT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

NIP: 638-15-20-566
Regon: 276303844
Sad Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156
Kapitał zakładowy: 25.657,00 zł
Numer konta bankowego:
BS Żory o/Suszec 84 8456 1019 2001 0003 7804 0001

BIURO CZYNNE:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

TELEFONY:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

32 212 42 14

32 448 80 90

32 448 80 70 

Przyłączenia, eksploatacja sieci wew. 17

Usługi zewnętrzne (koszenia, odśnieżanie, dostawa wody, WUKO itp.) wew. 18

Inwestycje wew. 19

Księgowość, IBOK wew. 12

Płatności, windykacja wew. 13

Biuro obsługi klienta wew. 10, 11

TEL. ALARMOWY:

32 448 80 70

723 665 663

Korzystamy z grafik ze strony www.freepik.com