O NAS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu jako spółka prawa handlowego powołana została Aktem Założycielskim 16 marca 1999 r. Od początku istnienia PGK Sp. z o. o.  właścicielem całości udziałów jest Gmina Suszec. Celem powołania Przedsiębiorstwa było w pierwszej kolejności realizowanie zadań własnych Gminy Suszec w dziedzinie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Suszec w szczególności w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

Stąd pierwszoplanowym zadaniem PGK Sp. z o. o. stało się zaopatrzenie mieszkańców w wodę o odpowiedniej jakości, właściwych normach, a także oczyszczanie ścieków, gdyż to gwarantuje znaczną redukcję zanieczyszczeń z jednoczesnym z minimalizowaniem negatywnych wpływów na otaczające środowisko naturalne. W przeciągu następnych lat, wraz z rozwojem personalno - technicznym, PGK Sp. z o. o.  poszerzyło wachlarz świadczonych usług. Katalog zadań Przedsiębiorstwa  - oprócz podstawowych obowiązków w zakresie wymiany, przebudowy czy konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wzbogacony został o usługi w zakresie między innymi: robót melioracyjnych z czyszczeniem oraz udrażnianiem rowów, zabudowy oraz konserwacji oznakowania pionowego dróg gminnych, konserwacji pasa wykaszania poboczy czy odśnieżania chodników, placów, itp.

Świadczyć to może o nieustannym i w zasadzie dynamicznym rozwoju firmy, której nie obce są aktualne potrzeby suszeckiej społeczności. Działamy dla ludzi, stąd wszelkie podejmowane zadania staramy wykonywać się rzetelnie, szybko oraz sprawnie według jasno sprecyzowanych zasad i reguł, z poszanowaniem mienia gminy i wszystkich jej mieszkańców. Jesteśmy przedsiębiorstwem elastycznym, stąd uważnie wsłuchujemy się w potrzeby każdego klienta a doświadczona kadra - nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje - służy wiedzą oraz  właściwą pomocą.

Stąd głównym celem realizowanej przez firmę polityki jest wysoka jakość wszystkich oferowanych usług, bo tylko rzetelność oraz fachowość może przynieść sukces oraz budować  poprawne relacje i zaufanie klienta. Bo to bowiem klient oraz jego zadowolenie określa miarę jakości naszych usług a jego ocena jest rozstrzygająca.