WŁADZE PGK

Zarząd Spółki

Pracę Przedsiębiorstwa, koordynuje i nadzoruje trzyosobowy Zarząd, który pełni również wszystkie funkcje dyrektorskie:

Prezes Zarządu

mgr inż. Mieczysław Malcharek

Członek Zarządu
Dyrektor Ekonomiczny

mgr Jacek Kołodziejczyk

 

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny

inż. Tomasz Marcisz

Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Roman Szopa

Członek
Rady Nadzorczej

mgr Piotr Moćkowski

Członek
Rady Nadzorczej

mgr Krzysztof Spyra