TARYFY

Decyzja z dn. 29.01.2021r. o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Suszec na okres 3 lat

Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 24 maja 2018r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków