TARYFY

Uchwała Nr LIX/543/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja z dnia 26.07.2023 r. o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Suszec na okres 3 lat

Uchwała Nr LV/503/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Uchwała nr XLIV/397/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXII/267/2021 Rady Gminy Suszec z 29.04.2021 r. w sprawie dopłat dla taryfowanych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja z dn. 12.04.2021r. o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Suszec na okres 3 lat

Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 28 maja 2020r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 24 maja 2018r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków