KRD

W ostatnim czasie PGK podjęło współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Instytucja ta powołana została 4 sierpnia 2003 roku przez grupę 27 informatyków. Sam system to legalnie działająca i stale aktualizowana baza informacji i o dłużnikach, i o solidnych płatnikach. Trafiają tam zazwyczaj Ci, którzy dotychczas unikali płacenia swoich długów, pozostawali obojętni na przesądowe, sądowe i egzekucyjne działania czy wezwania do zwrotu należności.

Każdy dłużnik, który trafił do tego rejestru traci przede wszystkim wiarygodność w prowadzonych kontaktach, np. handlowych, pojawiają się trudności w dostępie do usług finansowych (a więc zaciągania kredytu, pożyczek, leasingu), usług telekomunikacyjnych, najmu mieszkań, zakupu wielu innych usług i towarów itp..

Wśród najpopularniejszych narzędzi windykacyjnych KRD posługuje się: prewencją, monitorowaniem wypłacalności, sprawdzaniem uczciwości kontrahentów, windykacją polubowną a w ostateczności wpisaniem do rejestru dłużników. Korzyści oraz zalety korzystania z tego systemu są, można by rzec, trójstronne: dla wierzycieli - poprzez skuteczną ochronę przed niewypłacalnymi kontrahentami, budowanie wiarygodnego wizerunku swojej firmy czy też podwyższenie standardu współpracy z klientami i kooperantami; dla dłużników - np. pomoc w unikaniu pułapki zadłużenia; dla solidnych płatników w uzyskaniu tzw. raportu pozytywnego, a także łatwiejszego dostępu do kredytu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymało certyfikat KRD, zaświadczający, iż PGK jest licencjonowanym użytkownikiem tegoż systemu i tym samym przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i popierania etycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym słowem, pamiętajmy o terminowym uregulowaniu płatności za wodę i ścieki oraz inne usługi świadczone przez PGK, jeśli nie chcemy poszerzyć listy dłużników. Jednocześnie wpłacając należności w wyznaczonym do tego terminie, stosunki klient - PGK są jak najbardziej przyjazne.

W związku z tym, iż Przedsiębiorstwo podjęło współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, zobowiązało to nas do używania na wystawianych fakturach czerwonej pieczątki o treści: Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach bedą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Pamiętać jednak należy, iż do listy dłużników wpisywani będę jedynie Ci klienci, którzy zalegają z zapłatą i nie odpowiadają na dostarczane im wezwania do uregulowania zaległości. Stąd pojawiajaca się na fakturach pieczątka nie oznacza równoznacznie zapisanie do tego rejestru. Jest jedynie informacją o ewentualnych możliwościach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w walce z nieuczciwymi klientami. Wszystkie informacje o KRD mogą Państwo przeczytać na stronie: www.krd.pl.

PGK podjęło współpracę z KRD z uwagi na narastającą liczbę dłużników. Ponadto z przykrością musimy poinformować, iż pomimo szeregu monitów, próśb i przeprowadzonych rozmów z dłużnikami zmuszeni jesteśmy do zaprzestania świadczenia usług zaopatrzenia wodę i odbioru ścieków, poprzez dokonanie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Zatem mając to na uwadze prosimy o poważne traktowanie współpracy z PGK Sp. z o.o.. Jednocześnie PGK udostępnia odpłatnie zastępczy punkt poboru wody zlokalizowany w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 (siedziba Przedsiębiorstwa).