UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. ODPOWIEDZI

2. ODZPOWIEDZI

3. ODPOWIEDŹ

4. ODPOWIEDŹ

REGULAMIN:

Regulamin udzielania przez PGK Sp. z o. o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ– wersja edytowalna

PRZEDMIARY:

KANALIZACJA

KANALIZACJA

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

WODOCIĄG

WODOCIĄG 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ OPISOWA

GEOLOGIA

STWiORB

UZGODNIENIA BRANŻOWE

ZJAZD DO POMPOWNI P17

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ WLASNOŚCIOWA

DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OPIS

STWiORB