WAŻNY KOMUNIKAT!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu wobec pojawiających się kontaktów telefonicznych osób trzecich nie związanych z PGK Sp. z o.o., w szczególności do mieszkańców Radostowic sugerujących skażenie wody na terenie Gminy Suszec, informuje iż woda w sieci wodociągowej zarządzanej przez nasze Przedsiębiorstwo jest zdatna do picia i spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).