UPŁYNĄŁ TERMIN SKAŁADANIA OFERT „Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach: – zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje, – zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej, – zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, na zadanie pn:

„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – WERSJA EDYTOWALNA

zał nr 2 dla  ZADANIA 1

zał. nr 3 dla ZADANIA 2

zał. nr 4 dla ZADANIA 2

zał. nr 5 dla ZADANIA 3

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł