UWAGA !!

W związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały awarię systemu energetycznego u głównego dostawcy wody jakim jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż mogą zaistnieć zakłócenia w dostawie wody. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody, celem jak najmniejszego ograniczenia spadków ciśnienia.