UWAGA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu informuje, iż na terenie miejscowości Kryry (ul. Pawła Garusa, ul. Nierad, ul. F. Klimy, ul. Kasztanowa) trwają prace projektowe związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W związku z powyższym podczas realizacji prac projektowych na terenie Kryr projektanci firmy EKOZET Sp. j. Częstochowa będą uzyskiwać niezbędne do realizacji projektu wymiany sieci wodociągowej zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości.