Zapytanie cenowe – sprzedaż wodomierzy

ZAPYTANIE

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na sprzedaż wodomierzy do wody zimnej wycofanych z eksploatacji zgodnie
z poniższym zestawieniem. Oferta obejmować powinna wszystkie wodomierze przewidziane
do sprzedaży, nie dopuszcza się sprzedaży wybranych ilości lub typów wodomierzy. Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego pisma.

Warunki płatności: faktura VAT, przelew 14 dni

Transport po stronie kupującego.

Termin składania oferty: 20.06.2024 r. do godz. 11:00

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

Zestawienie wodomierzy wycofanych z eksploatacji i przewidzianych do sprzedaży:

Lp. Typ wodomierza Ilość
[szt.]
1. JS-1,6 DN 15 SMART C+ 30
2. JS-1,6 DN 15 SMART + 6
3. JS-2,5 DN 15 SMART C+ 17
4. JS-2,5 DN 15 SMART + 10
5. JS-2,5 DN 20 SMART C+ 1000
6. JS-2,5 DN 20 SMART + 66
7. JS-2,5 DN 20 stary typ 53
8. JS-4 DN 20 SMART C+ 34
9. JS-4 DN 20 SMART + 800
10. SUMA 2016

OFERTA – ARKUSZ KALKULACYJNY