Autor: Agnieszka

WAŻNY KOMUNIKAT!

WAŻNY KOMUNIKAT!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi jakości wody, informuje iż woda w sieci wodociągowej zarządzanej przez nasze Przedsiębiorstwo spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294), tym samym jest przeznaczona do spożycia przez ludzi co potwierdzają wyniki regularnie prowadzonych badań jakości wody zarówno przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach jak i Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie

SWZ

AWARIA

AWARIA

!!! UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu, informuje odbiorców, że w dniu 13.07.2023,
z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody.
Wyłączeniem zostały objęte budynki przy ul. Nierad od nr 67 do końca, ul. Franciszka Klimy, ul. Krętej, ul. Kasztanowej.
Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody – godz. 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Przerwa w dostawie wody w dniu 13.07.2023 r.

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.07.2023 r.

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu informuje,

iż dnia 13.07.2023 r. (tj. czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody  od godz. 7.00 do godz. 14.00

w sołectwie Kobielice:

*ul. Leśna,

*ul. Kościelna nr 9, 15,

*ul. Sołecka,

*ul. Borowa od nr 3 do nr 15,

*ul. Jagodowa,

*ul. Gajowa,

*ul. Stara Droga 2a,

w związku z przebudową sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poszukujemy pracownika

Poszukujemy pracownika

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu,

poszukuje osoby z terenu Gminy Suszec do pracy na stanowisko: inkasent,

*praca dorywcza, kilka dni w miesiącu,

*elastyczność godzin pracy,

*charakter umowy – umowa zlecenie.

Wszelkie pytania należy kierować pod nr tel.: 32 212 42 14, 32 448 80 90

lub w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2.

Mile widziani studenci.

Przerwa w dostawie wody w dniu 20.09.2021

Przerwa w dostawie wody w dniu 20.09.2021

 

UWAGA

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu informuje, iż dnia 20.09.2021 r. tj. poniedziałek

nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.00 do godz. 14.00 w sołectwie Kobielice

*ul. Topolowa od nr 26 do nr 51

w związku z przebudową sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.09.2021

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.09.2021

UWAGA!

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu informuje, iż dnia 15.09.2021 r.

tj. środa, nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.00 do godz. 13.00 w sołectwie Mizerów:

*ul. Wyzwolenia od nr 264 do nr 424

*ul. Nadrzeczna 

*ul. Grobla

*ul. Prosta

*ul. Uczniowska

*ul. Średni Dwór

*ul. Hetmaniok

*ul. Mały Dwór

*ul. Nowowiejska

*ul. Grzybowa

*ul. Mleczna

*ul. Borki

*ul. Rolnicza(Studzionka)

w związku z przebudową sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczonego do przewozu niezbyt dużych ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

DRUK OFERTY

UMOWA – samochód

SPECYFIKACJA TECHNICZNA