WAŻNY KOMUNIKAT!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi jakości wody, informuje iż woda w sieci wodociągowej zarządzanej przez nasze Przedsiębiorstwo spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294), tym samym jest przeznaczona do spożycia przez ludzi co potwierdzają wyniki regularnie prowadzonych badań jakości wody zarówno przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach jak i Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie.