UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczonego do przewozu niezbyt dużych ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

DRUK OFERTY

UMOWA – samochód

SPECYFIKACJA TECHNICZNA