Kategoria: Bez kategorii

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFER

Regulamin pow. 130.000 zł

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

Przerwa w dostawie wody w dniu 20.03.2020

Przerwa w dostawie wody w dniu 20.03.2020

Uwaga !

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu informuje, iż dnia 20.03.2020 tj. piątek

nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.00 do godz. 12.00 w sołectwie Mizerów:

  • Wyzwolenia od nr 306 do nr 418
  • Lipki 8, Boczna, Dworska, Potoczek
  • Nadrzeczna, Prosta, Grobla, Średni Dwór
  • Hetmaniok, Grzybowa, Polna
  • Mały Dwór, Mleczna, Borki, Nowowiejska
  • Rolnicza

spowodowana przebudową sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Sprzedaż ruchomości będących własnością Spółki

Sprzedaż ruchomości będących własnością Spółki

1.SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Mercedes Benz 310D
Rok prod. 1994; Pojemność silnika: 2874 cm3; Liczba cylindrów: 5; Moc(kW): 70;
Masa: 1990 (kg); Wskazanie licznika (km): 430703
OPIS STANU TECHNICZNEGO:
Kabina kierowcy: zużyta w dużym stopniu, posiada ogniska korozji, drzwi prawe tylne nie zapewniają jej szczelności, zamek i klapka drzwi prawych przednich uszkodzone, pasy bezpieczeństwa miejsca pasażera po stronie prawej z przodu uszkodzone.
Silnik z osprzętem: brak możliwości uruchomienia.
Układ napędowy: bez widocznych usterek, kompletny.
Zawieszenie: kompletne.
Układ kierowniczy: kompletny.
Wyposażenie: element elastyczny układu wydechowego posiada nieszczelność, instalacja elektryczna uszkodzona, niekompletna, fotele posiadają uszkodzone pokrycia tapicerskie opony posiadają pęknięcia spowodowane efektem starzenia.
Rama: posiada rozległe ogniska korozji w części przedniej pod kabiną .
Zabudowa: kompletna, posiada ogniska korozji ramy pomocniczej.

UWAGA: Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu, zawartej przez Sprzedającego w terminie 7 dni od daty przeniesienia własności na Kupującego.

CENA WYWOŁAWCZA: 2000,00 ZŁ
(Podana cena wywoławcza jest wartością brutto, zawiera podatek VAT 23%)

Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel. 32 212 42 14 lub 32 44 88 090). Oferty na poszczególne ruchomości, z danymi oferenta oraz nr telefonu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU” prosimy składać w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą adres firmy do dnia 21.03.2019 r. do godz. 15.00.
W dniu 22.03.2019 r. o godzi. 10.00 nastąpi komisyjne otwarcie ofert i wybrane zostaną najwyższe oferty. Składających najwyższe oferty poinformujemy telefonicznie w tym samym dniu.