Autor: Alicja

Witamy na nowej stronie

Witamy na nowej stronie

Po 8 latach zapraszamy na nową stronę internetową.

Dzięki zmianom mają Państwo możliwość przesyłania odczytów wodomierzy online, szybszy dostęp do zawartości strony i przede wszystkim stronę dostosowaną do urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Państwu do gustu.

NOWE UMOWY!!!!!

NOWE UMOWY!!!!!

W związku ze zmiana oraz aktualizacją postanowień Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prosi o przybycie do siedziby firmy (Suszec, ul. Ogrodowa 2) WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI celem podpisania nowej umowy. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli w trakcie obowiązywania dotychczasowej umowy zmienił się właściciel danej nieruchomości, prosimy by nowy właściciel dostarczył również akt notarialny czy inne postanowienie sądowe wskazującego nowego właściciela. Przy spisywaniu nowej umowy wymagany jest ważny oraz aktualny dowód osobisty.  

W przypadku jeśli nie ma możliwości wstawienia się  w siedzibie firmy w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 212 42 14 celem ustalenia innego terminu podpisania umowy.

UWAGA!!! WYMIANIE PODLEGAJĄ UMOWY PODPISANE PRZED
01 STYCZNIA 2014 R. !

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

pn. ,,Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa używanego pojazdu specjalnego -samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanego pojazdu specjalnego -samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.