UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa używanego pojazdu specjalnego -samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa używanego pojazdu specjalnego -samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.