NOWE UMOWY!!!!!

W związku ze zmiana oraz aktualizacją postanowień Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prosi o przybycie do siedziby firmy (Suszec, ul. Ogrodowa 2) WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI celem podpisania nowej umowy. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli w trakcie obowiązywania dotychczasowej umowy zmienił się właściciel danej nieruchomości, prosimy by nowy właściciel dostarczył również akt notarialny czy inne postanowienie sądowe wskazującego nowego właściciela. Przy spisywaniu nowej umowy wymagany jest ważny oraz aktualny dowód osobisty.  

W przypadku jeśli nie ma możliwości wstawienia się  w siedzibie firmy w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 212 42 14 celem ustalenia innego terminu podpisania umowy.

UWAGA!!! WYMIANIE PODLEGAJĄ UMOWY PODPISANE PRZED
01 STYCZNIA 2014 R. !