TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Nowe taryfy za wodę i ścieki obowiązujące od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018roku.