UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce”.

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

SWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

ODPOWIEDZI NA PYATNIA 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 5

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIKI:

Przedmiar robót wodociąg – zał. 8A

Kosztorys ofertowy wodociąg excel – zał. 8A.1

Przedmiar kanalizacja sanitarna zał. 8B

Kosztorys ofertowy kanalizacja sanitarna excel – zał. 8B.1

Pompownia przedmiar – zał. 8C

Kosztorys ofertowy pompownia – zał. 8C.1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 9

Projekt budowlany – zał. 10

Profil wodociąg W20 do Hp24 – zał. 12A

Profil wodociąg W21 do Z57- zał. 12A

Profil wodociąg W21 do Z57 c.d. – zał. 12A

Profil kanal. gr. S116 do S119 – 1 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S119 do S126 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S117 do S122 zał. 12B

Profil kanal. gr. S116 do S132 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S132 do S135 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S129 do S138 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S116 do S119 – 2 – zał. 12B

Profil kanal. tłoczna Sr1 do P12 – zał. 12C

Profil kanal. tłoczna Sr1 do P12 cd. – zał 12C

Projekt techniczny budowy pompowni ścieków – zał. 13.1

Projekt zagospodarowania terenu pompowni – zał. 13.2

Schemat pompowni – zał. 13.3

Przekrój poprzeczny przez przepust_pompownia – 13.4

Instrukcja szafy sterującej_pompownia – zał. 13.5

Schemat elektryczny szafy sterującej_pompoownia- zał. 13.6

Załącznik graficzny określający zakres prac do wykonania – zał. 14

Opinia geotechniczna – zał. 15

Link do strony, na której w dniu otwarcia ofert zostanie zamieszczona transmisja on-line:

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured