Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.

Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
netto

Cena/ stawka
brutto

Jednostka
miary

W1odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej24,0025,92

zł/2 m-ce

W2odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej15,2116,43

zł/m-c

W3odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia w cyklu
2-miesięcznym
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,2528,35

zł/2 m-ce

W4odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,0928,18

zł/2 m-ce

W5odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej17,2918,67

zł/m-c

W6odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody
Cena za 1 m³7,588,19

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,0728,16

zł/2 m-ce


Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy ...
Czytaj Dalej

Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...
Czytaj Dalej

Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 7/22 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...
Czytaj Dalej