Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r.

Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
netto

Cena/ stawka
brutto

Jednostka
miary

W1odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej28,8331,14

zł/2 m-ce

iW1odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym plus iBOK
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,3128,41

zł/2 m-ce

W2odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej17,8919,32

zł/m-c

iW2odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym plus iBOK
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej15,3816,61

zł/m-c

W3odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia w cyklu
2-miesięcznym
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,3128,41

zł/2 m-ce

iW3odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia w cyklu
2-miesięcznym plus iBOK
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,3128,41

zł/2 m-ce

W4odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej32,6035,21

zł/2 m-ce

iW4odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej plus iBOK
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej30,0832,49

zł/2 m-ce

W5odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej20,4022,03

zł/m-c

iW5odbiorcy wody (działalność gospodarcza) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej plus iBOk
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej17,8919,32

zł/m-c

W6odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej27,5729,78

zł/2 m-ce

iW6odbiorcy wody (gospodarstwa domowe) rozliczani na podstawie
wodomierza głównego w cyklu
2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody plus iBOK
Cena za 1 m³8,599,28

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej26,3128,41

zł/2 m-ce


Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...

Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...

Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 5/23 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...