Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy odbiorców K1 wynoszącą netto 2,50 zł./m3 )

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r.

Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka
netto

Cena/ stawka
brutto

Jednostka
miary

K1 Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy odprowadzający ścieki na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 2-miesięcznym Cena za 1 m³ ścieku12,2913,27

zł/m³

K2Odbiorcy odprowadzający ścieki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczani w cyklu 1-miesięcznymCena za 1 m³ ścieku14,7915,97

zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej
K1dla 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego
(gospodarstwa domowe)
29,5631,92

zł/2 m-ce

K2dla 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego
(działalność gospodarcza)
14,7815,96

zł/m-c


Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...

Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...

Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 5/23 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...