Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem.
UCHWAŁA nr 7/22
Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.  

Ceny usług dokumentacyjnych:

Opis czynnościCena netto
[zł]
VAT
[%]
Cena brutto
[zł]
Opłata za wydanie warunków technicznych dla budowy zjazdu na działkę/przyłącza energetycznego/przyłącza gazowego/itp.
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:500

70,00

23

86,10

- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:500 (powyżej 1 szt.)

60,00

23

73,80

- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:1000140,0023172,20
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:1000 (powyżej 1 szt. do max. 5 szt., powyżej 5szt.- kalkulacja indywidualna)120,0023147,60
Opłata za nadzór (za jednokrotny pobyt na budowie) za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych150,0023184,50
Opłata za odbiór ostateczny robót za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych185,0023227,55
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego950,00 + koszt uzgodnień branżowych231168,50 + koszt uzgodnień branżowych
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
1500,00+koszt uzgodnień branżowych231845,00 + koszt uzgodnień branżowych

Ceny za wykonanie prac montażowych:

Wykonanie przyłącza wodociągowegoKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnegoKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Montaż podlicznika dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytejKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna

Ceny za usługi sprzętem:

( minimalny czas pracy sprzętu 0,5 godziny)
Usługi czyszczenia kanalizacji SAMOCHÓD SPECJALNY
- na terenie Gminy Suszec [na godz.]280,0023344,40
- poza terenem Gminy Suszec [na godz.]280,0023344,40
plus dojazd [na km]7,50239,23
Transport samochodem dostawczym o ładow. 1,0 t
- na terenie Gminy Suszec [na godz.]80,002398,40
- poza terenem Gminy Suszec [za każdą rozpoczętą godzinę ]80,002398,40
-plus za każdy zrealizowany kilometr7,50239,23
Transport ciągnikiem z przyczepą o ładow. 6 t [na godz.]125,0023153,75
Koszenie kosiarką bijakową [na godz.]160,008172,80
Usługi koparko-ładowarką [na godz.]170,0023209,10
Usługi minikoparką [na godz. + dojazd za km]150,00
+7,50
23184,50
+9,23
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym [na godz.]230,0023282,90
Kamerowanie kanalizacjiKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Wywóz ścieków samochodem specjalnym ciężarowym o poj. beczki 10m³ (do ceny należy doliczyć cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków wg.
taryfy) na terenie Gminy Suszec
190,008205,20
Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [za szt.]160,0023196,80
Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 (na ter. Gminy Suszec) - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody110,008118,80

Ponadto PGK Sp. z o.o. oferuje usługi:

- budowy rurociągów, przepustów itp.Kalkulacja indywidualna
- ręcznego wykaszania kosami spalinowymi;Kalkulacja indywidualna
- zamiatania mechanicznego wraz z podczyszczaniem ręcznym i utylizacją placów, ulic i chodników;Kalkulacja indywidualna
- zimowego utrzymania placów, ulic i chodników;Kalkulacja indywidualna
- zabudowy i konserwacji oznakowania pionowego dróg;Kalkulacja indywidualna
- robót melioracyjnych, w tym czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów;Kalkulacja indywidualna
- pielęgnacji terenów zielonych, wycinki drzew itp.,Kalkulacja indywidualna
- remontu cząstkowego dróg, placów i chodników.Kalkulacja indywidualna

Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...

Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...

Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...