Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem.
UCHWAŁA nr 5/23
Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 29 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.  

Ceny usług dokumentacyjnych:

Opis czynnościCena netto
[zł]
VAT
[%]
Cena brutto
[zł]
Opłata za wydanie warunków technicznych dla budowy zjazdu na działkę/przyłącza energetycznego/przyłącza gazowego/itp.
- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:500

80,00

23

98,40

- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:500 (powyżej 1 szt.)

70,00

23

86,10

- za 1 szt. mapy A4 w skali 1:1000160,0023196,80
- za każdą sztukę mapy A4 w skali 1:1000 (powyżej 1 szt. do max. 5 szt., powyżej 5szt.- kalkulacja indywidualna)140,0023172,20
Opłata za nadzór (za jednokrotny pobyt na budowie) za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych165,0023202,95
Opłata za odbiór ostateczny robót za wyjątkiem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych200,0023246,00
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego1000,00 + koszt uzgodnień branżowych231230,00 + koszt uzgodnień branżowych
Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
1600,00+koszt uzgodnień branżowych231968,00 + koszt uzgodnień branżowych

Ceny za wykonanie prac montażowych:

Wykonanie przyłącza wodociągowegoKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnegoKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Montaż podlicznika dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytejKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna

Ceny za usługi sprzętem:

( minimalny czas pracy sprzętu 0,5 godziny)
Usługi czyszczenia kanalizacji SAMOCHÓD SPECJALNY
- na terenie Gminy Suszec [na godz.]350,0023430,50
- poza terenem Gminy Suszec [na godz.]350,0023430,50
plus dojazd [na km]8,502310,46
Transport samochodem dostawczym o ładow. 1,0 t
- na terenie Gminy Suszec [na godz.]90,0023110,70
- poza terenem Gminy Suszec [za każdą rozpoczętą godzinę ]90,0023110,70
-plus za każdy zrealizowany kilometr8,502310,46
Transport ciągnikiem z przyczepą o ładow. 6 t [na godz.]140,0023172,20
Koszenie kosiarką bijakową [na godz.]180,008194,40
Usługi koparko-ładowarką [na godz.]180,0023221,40
Usługi minikoparką [na godz. + dojazd za km]160,00
+8,50
23196,80
+10,46
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym [na godz.]250,0023307,50
Kamerowanie kanalizacjiKalkulacja indywidualna23Kalkulacja indywidualna
Wywóz ścieków samochodem specjalnym ciężarowym o poj. beczki 10m³ (do ceny należy doliczyć cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków wg.
taryfy) na terenie Gminy Suszec
210,008226,80
Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych [za szt.]180,0023221,40
Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 (na ter. Gminy Suszec) - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody170,008183,60

Ponadto PGK Sp. z o.o. oferuje usługi:

- budowy rurociągów, przepustów itp.Kalkulacja indywidualna
- ręcznego wykaszania kosami spalinowymi;Kalkulacja indywidualna
- zamiatania mechanicznego wraz z podczyszczaniem ręcznym i utylizacją placów, ulic i chodników;Kalkulacja indywidualna
- zimowego utrzymania placów, ulic i chodników;Kalkulacja indywidualna
- zabudowy i konserwacji oznakowania pionowego dróg;Kalkulacja indywidualna
- robót melioracyjnych, w tym czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów;Kalkulacja indywidualna
- pielęgnacji terenów zielonych, wycinki drzew itp.,Kalkulacja indywidualna
- remontu cząstkowego dróg, placów i chodników.Kalkulacja indywidualna

Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...

Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...

Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków ...