Ścieki dowożone

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. związane z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Suszcu. Cena nie obejmuje transportu.

Nazwa usługi

Cena netto

VAT

Cena brutto

Cena za 1 m³ dowiezionego ścieku ze zbiornika bezodpływowego (cena obowiązuje od 01.07.2023 r.)

13,50 zł

8 %

14,58 zł

Cena za 1 m³ dowiezionego osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków (cena obowiązuje od 01.07.2023 r.)

51,00 zł

8 %

55,08 zł

Woda

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę obowiązujących od 10.08.2023 r. do 09.08.2024 r. GrupaOpis taryfowej grupy odbiorcówWyszczególnienieCena/ stawka ...

Ścieki

Ścieki – wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy dla taryfowej grupy ...

Cennik Usług

Cennik usług dokumentacyjnych, wykonywanych prac montażowych oraz usług sprzętem. UCHWAŁA nr 5/23 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w ...