UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. na zadanie pn.:

,, Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy
i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ZADANIE 2 I 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

SWZ

ZADANIE 1, ZAŁACZNIK 2  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE

ZADANIE 2, ZAŁĄCZNIK 3 – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZADANIE 2, ZAŁĄCZNIK 4  – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ  – DEPOZYT MATERIAŁÓW

ZADANIE 3, ZAŁĄCZNK 5 – ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA!

Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji on-line. Poniżej zamieszczamy link do strony, na której w dniu otwarcia tj. 22.12.2021 r.  ofert  zostanie zamieszczona transmisja on-line.

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured

(Prosimy o skopiowanie powyższego linku w miejsce paska adresu www na stronie przeglądarki).