!!!! INFORMACJA DLA KLIENTÓW !!!!

Informujemy, że w dniu 01.12.2021 uruchomiliśmy dla naszych klientów usługę płatności masowych. Każdy odbiorca otrzymał swój unikalny numer rachunku bankowego, na który zobowiązany jest wpłacać należności za usługi zakupione w PGK sp. z o.o.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za dostarczoną wodę / ścieki WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy widniejący na Pana/i fakturze. Prosimy od 01.12.2021 nie dokonywać wpłat na podstawowy rachunek bankowy spółki, na który dotychczas dokonywaliście Państwo płatności.