UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji pn.:

 „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

(ZADANIE 1 – przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o długości 2.930mb – 49 szt. (cz.1), 

ZADANIE 2 – przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o długości 3.410mb – 52 szt. (cz. 2)).”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Regulamin pow. 130.000 zł

ZAŁACZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ – mapa