UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków sterowanych umożliwiających zabudowę rurociągów polietylenowych w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 225 oraz pozwalającego na wymianę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej metodą krakingu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków sterowanych umożliwiających zabudowę rurociągów polietylenowych w zakresie średnic od Dn 40 do Dn 225 oraz pozwalającego na wymianę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej metodą krakingu”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Link do strony, na której w dniu otwarcia ofert zostanie zamieszczona transmisja on-line:

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured