„Modernizacja pompowni ścieków P5 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni zlokalizowanej w sołectwie Rudziczka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Modernizacja pompowni ścieków P5 wraz z remontem ogrodzenia
i nawierzchni tej pompowni zlokalizowanej w sołectwie Rudziczka”