UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów z oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach oraz gruntów, na których osady są stosowane”