Podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Suszcu przy ul. Szkolnej dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 20.03.2024 r. została podpisana umowa z firmą PUH PAWLIMEX, wykonawcą robót związanych z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowaną z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uzyskało  dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 5 mln zł.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 7 mln zł.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych maj 2024 r., zaś planowane zakończenie to 30.04.2025 r.