UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów oraz utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r. ”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE_2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

ZAŁĄCZNIK NR 7 – wykaz punktów poboru energii

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

UWAGA!

Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji on-line. Poniżej zamieszczamy link do strony, na której w dniu otwarcia tj. 04.10.2022 r.  ofert  zostanie zamieszczona transmisja on-line.

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured

(Prosimy o skopiowanie powyższego linku w miejsce paska adresu www na stronie przeglądarki).