UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem fabrycznie nowych wolnoobrotowych mieszadeł zatapialnych zabudowanych w zbiorniku beztlenowej fermentacji osadu nadmiernego OKF nr 1 Oczyszczalnia Ścieków w Rudziczka”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie § 5  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik
nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu
z dnia 31 grudnia 2020 r., zwraca się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej na: „Zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem fabrycznie nowych wolnoobrotowych mieszadeł zatapialnych zabudowanych w zbiorniku beztlenowej fermentacji osadu nadmiernego OKF nr 1 Oczyszczalnia Ścieków w Rudziczka”

ZAPYTANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DRUK OFERTY

POSTANOWIENIA UMOWY