UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa materiałów dla utrzymania i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK A – KANALIZACJA

ZAŁĄCZNIK-A-WODA

iNFORMACJA O WYBORZE