UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

„Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”