Informacja dotycząca sposobu rozliczania za dostawę wody i odbiór ścieków

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołaną nimi sytuacją kryzysową (Dz. U. 2020, poz. 374) oraz w związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491) spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także powołując się na §8 pkt. 2 Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków informujemy, iż  najbliższa faktura będzie wystawiona według średniej z odczytów wskazań wodomierza z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Odczyt wskazań wodomierza do kolejnego rozliczenia prosimy podać telefonicznie pod nr: 32 212 42 14 lub przez naszą stronę internetową www.pgksuszec.pl w zakładce PODAJ ODCZYT WODOMIERZA. Uwzględniając obecną sytuację kryzysową oraz mając na uwadze przepisy o ochronie danych osobowych, o których informowaliśmy Państwa w IV kwartale 2018 roku w przekazanej Państwu Klauzuli Informacyjnej RODO, prosimy podać dane kontaktowe (tj. numer telefonu i adres e-mail) podczas przekazywania informacji o kolejnym wskazaniu wodomierza czy telefonicznie, czy w zakładce PODAJ ODCZYT WODOMIERZA (dodatkowa wiadomość). Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji, która jest niezależna od naszego Przedsiębiorstwa, a dane o które prosimy będą nam niezbędne w celu dalszych kontaktów.  Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zebrane w ten sposób dane pozwolą zbudować platformę do elektronicznego Biura Obsługi Klienta.