„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Suszcu i Rudziczce”

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Suszcu i Rudziczce"