„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn. :”Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia, Bocznej, Dworskiej, Potoczek i Lipki (520-082)””

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn. :"Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów - rejon
ul. Wyzwolenia, Bocznej, Dworskiej, Potoczek i Lipki (520-082)"”