„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn.: „Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaskowej i ul. Pszczyńskiej w Suszcu i Rudziczce – zadanie B (520-27)””

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn.:
"Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaskowej
i ul. Pszczyńskiej w Suszcu i Rudziczce - zadanie B (520-27)"”