Informacja o wyniku postępowania pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę typu DOKA oraz skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego