ZAREJESTRUJ SIĘ

Aby utworzyć konto w Internetowym Biurze Obsługi Klienta prosimy o pobranie, wypełnienie i

przesłanie na adres poczty elektronicznej kontakt@pgksuszec.pl wniosku o założenie konta iBOK.

W celu weryfikacji odbiorcy oprócz danych osobowych prosimy o podanie numeru ostatniej faktury

za wodę wystawionej dla odbiorcy – wnioskodawcy, oraz jej kwoty.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku Użytkownikowi zostanie przydzielony login i

hasło do logowania w iBOK. Zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail.

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W iBOK

Aby korzystać z Internetowego Biura Obsługi Klienta należy po otrzymaniu danych do logowania przejść na stronę:

https://ibok.pgksuszec.pl