Poszukujemy pracownika

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zatrudni osobę do pracy o charakterze pracownika administacyjno–biurowego na umowę na zastępstwo (ok. 1,5 roku).

 

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku (w ramach umowy na zastępstwo) będzie odpowiedzialna m.in. za:

– obsługę klientów,

– wystawianie faktur za: wodę, warunki techniczne, wykonanie projektu, wykonanie przyłącza, badanie wydajności hydrantów,

– przygotowywanie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków, umów na wywóz nieczystości, aneksów oraz rozwiązań umów,

– wykonywanie wymian, zabudowy i demontaży wodomierzy w systemie informatycznym,

– wykonywanie miesięcznych i rocznych zestawień gospodarki wodomierzowej.

 

Wymagania niezbędne :

– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

– umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– umiejętność biegłego tworzenia oraz redagowania pism,

– umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

– wykształcenie techniczne (ochrona środowiska, budownictwo, architektura i inne kierunki pokrewne).

Po upływie umowy na zastępstwo istnieje możliwość zatrudnienia na stałe w dziale technicznym. 

 

W przypadku posiadania wykształcenia technicznego osoba zatrudniona oprócz w/w obowiązków będzie również odpowiedzialna (w trakcie trwania umowy na zastępstwo) za:

– prowadzenie procedury przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: kontakt@pgksuszec.pl bądź złożenie aplikacji w siedzibie Spółki.