UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”

Zapraszamy do udziału w przetargu pn.:

„Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”