UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę typu DOKA oraz skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę
typu DOKA oraz skrzynię ładunkową z trójstronnym wywrotem”