UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

pn. ,,Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”