„Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizację wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”

Zapraszamy do udziału w przetargu pn:

„Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizację wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy"”